Livsstil och hälsa

På Högastensskolan lägger vi mycket vikt vid att skapa ett sunt förhållningssätt till sig själv och sin egen kropp. Vare sig det gäller hur vi rör oss eller vad vi stoppar i oss.

I de yngre åren arbetar vi med livsfärdighetsträning, avslappning och massage. Vi spenderar mycket tid utomhus och barnen uppmuntras att ha med sig frukt på rasterna. Även de lite äldre eleverna har många aktiviteter ute. Det kan vara allt från att åka på naturskola, ha gemensamma aktivitets- och friluftsdagar till den årliga skoljoggen – där alla elever och pedagoger deltar. I alla klasser arbetar vi med hälsa och pratar om vikten av att röra sig och äta hälsosamt och samtalar kring hur det påverkar skolarbetet.