Läsa, skriva, räkna

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter år ett och räkna efter år två. Dessa löften är gemensamma för alla skolor som ingår i Helsingborgs stads skolor. För att nå våra mål är samarbetet med hemmet mycket viktigt. Eleverna läser och skriver varje dag på en individuell nivå och får individuella läxor.

Genom lekar, sånger och spel ser vi till att arbetet med svenska och matematik känns lustfyllt. Vi använder oss av utomhuspedagogik för att förtydliga och konkretisera de olika arbetsområdena. De elever som har behov av det ges möjlighet att arbeta i mindre grupp en stund varje dag.

Inom matematiken använder vi oss av Britt-Louise Teglanders matematiska talbilder. Britt-Louise Theglanders metod går ut på att konkretisera matematiken för de yngsta barnen så att de förstår vad de gör. Matematiken är abstrakt till sin natur och måste konkretiseras för att eleverna ska förstå. Det som är speciellt med Britt-Louise Theglander är också hennes koppling till hur hjärnan fungerar. Hon är både lärare och neurolog.