Livsstil och hälsa

På Högastensskolan lägger vi mycket vikt vid att skapa ett sunt förhållningssätt till sig själv och sin egen kropp. Vare sig det gäller hur vi rör oss eller vad vi stoppar i oss.

I de yngre åren arbetar vi med rörelse, brain breaks och avslappning. Vi spenderar mycket tid utomhus där vi kombinerar inlärning och rörelse. Vi har utomhuslektioner i de lägre åldrarna, rastaktiviteter och utedagar på fritidshemmet. Även de lite äldre eleverna har många aktiviteter ute. Det kan vara allt från att åka på naturskola, ha gemensamma aktivitets- och friluftsdagar till den årliga skoljoggen.

I årskurs 7 idrottar mentor och elev tillsammans för att stärka relationen samtidigt som vi visar att rörelse är viktigt för skolresultaten. En dag i veckan har vi också morgonidrott för den som vill. I alla klasser arbetar vi med hälsa och pratar om vikten av att röra sig och äta hälsosamt och samtalar kring hur det påverkar skolarbetet.