Så arbetar vi

Högastensskolan strävar efter att vara en modern skola där all personal arbetar tillsammans för att alla elever ska känna sig välkomna och mötas av glädje, vänlighet, respekt och tolerans. Det är genom goda relationer, ambitioner och höga förväntningar vi lyckas. Vi vill ge alla våra barn och elever de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt.

Du som förälder

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Genom väl förberedda utvecklingssamtal och kontakt med mentor hoppas vi att du som förälder känner dig väl insatt i ditt barns skolgång. När vi får nya elever har vi lära känna-samtal och då är syftet just att få veta mer om eleven och elevens behov.

När det är utvecklingssamtal deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar vi om barnets kunskapsutveckling och skolsituation samt sätter upp nya mål inför kommande läsår. Du som är förälder får ta del av omdömena i Unikum terminsvis. Betyg sätts en gång per termin i årskurserna 6-9 och dessa ger också information om elevens kunskapsutveckling.

På Skolverkets webbplats kan du som är elev eller förälder få information om betyg, prov eller rättigheter.