Råd och stöd

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra.

Elevhälsan

Högastensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Högastensskolan har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och studievägledare som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Studievägledning

Till studievägledaren kan eleverna gå för att diskutera sin framtid och få vägledning. De kan till exempel få hjälp med vilket gymnasieprogram de ska välja och vad som krävs för att komma in på sitt val. Studievägledaren tar även fram information om olika yrken och berättar hur arbetsmarknaden ser ut.