Våra profiler

På vår skola kan du välja att fördjupa dig i ett ämne som du tycker är spännande i en så kallad profil. En gång i veckan finns därför profillektioner på schemat och detta erbjuds från årskurs 5. I årskurserna 5 och 6 kan du välja mellan idrott, musik, bild och media. Från och med årskurs 7 är antalet profiler fler och du ges möjlighet att varje termin välja om din profil och prova på något nytt.

Inga av skolans profiler kräver några förkunskaper, har du bara intresset och en positiv inställning så är du välkommen att fördjupa dig i just den profil som passar dig.