Fritidshem

På Högastensskolan har fritidshemmet en viktig roll i barnens lärande. Vi vill ge barnen en meningsfull fritid och ett stöd i hela deras lärande och utveckling. Under den del av skoldagen ditt barn inte går i skolan kan barnet vara i fritidshemmet. Det gäller även lov och studiedagar. Fritids finns för alla barn från förskoleklass till och med årskurs 6.

På Högastensskolans fritidshem delas barnen oftast in i lilla och stora fritids. På lilla fritids går barn från förskoleklassen och på stora fritids går barn från årskurs 1-6, beroende på antal inskrivna. Fritidsverksamheten håller till i samma lokaler som barnen är i på dagarna.

Barnets hela dag

Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och kompetenser under hela dagen. Vi vill att verksamheten ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och samtidigt ge en meningsfull fritid. Hos oss får barnen välja mellan olika aktiviteter för att utmanas och inspireras till nya upptäckter genom skapande, utforskande och praktiska arbetssätt. Att kunna visa varandra hänsyn, lära sig demokrati samt acceptera varandras olikheter är viktigt för att skapa trygghet och dessa värden genomsyrar de olika aktiviteterna. Leken är en viktig del av fritidshemmet och även rekreation och vila.

Tider och Skola24

Morgonomsorgen är öppen klockan 06.00-08:00. Frukost serveras klockan 07:00. Fritidshemmet öppnar för eftermiddagen klockan 13:00 och vi äter mellanmål 14:15. Fritidshemmet stänger 18:00.

Vid hämtning av ditt barn vill vi alltid att du kommer och hälsar så att vi vet att ditt barn har blivit hämtat. Om ditt barn är sjukt eller ledigt så ska du meddela detta på Skola24 eller telefon 073-2311628.