Förskoleklass

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar med barnets lärande på ett lekfullt sätt. Här tar undervisningen sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig. Vi utmanar eleverna kontinuerligt genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Vi som jobbar i förskoleklassen på Högastensskolan är utbildade förskollärare med lärarlegitimation. I vår skolmiljö kommer ditt barn att möta leken, skapandet och vi utgår från elevernas intresse och behov. Vi lägger stor vikt vid att få en trygg grupp som har roligt tillsammans. En trygg grupp vågar lära nya saker, misslyckas och skratta tillsammans!

Hos oss i förskoleklassen får eleverna möjlighet att leka och lära, utvecklas, känna delaktighet och inhämta nya kunskaper. I leken utbyter vi erfarenheter och utvecklas tillsammans. Här tränar vi fantasi, social kompetens, motorik och utmanar vårt språk. Vi har olika lektionspass där vi arbetar utifrån läroplanens mål med bland annat matematik, språklekar, rörelse och musik. Vi använder olika digitala verktyg och varje barn har tillgång till egen Ipad.

För oss är det viktigt att varje elev känner sig sedd och vi ser alla elever som en tillgång i gruppen. Vi strävar efter att se varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja deras sociala utveckling.

Välkomna till förskoleklassen!