Om oss

På Högastensskolan har vi kultur, rörelse och skapande i fokus. Att få skapa och uttrycka sig på olika sätt genom bild, musik och form gör det roligare att lära. Barn intresserar sig och har talang för olika saker. Vi är duktiga på att möta elevernas behov och utgå ifrån det i vårt arbete.

Med en målmedveten pedagogik ger vi våra elever nödvändiga baskunskaper. Vi värnar samtidigt om barns behov av att leka samt skolans kreativa och kulturella profiler. Från årskurs 5 får eleverna möjlighet att välja ett profilämne att fördjupa sig i. De kan välja mellan idrott, media, musik och bild. I årskurs 7 tillkommer ytterligare profiler att välja mellan. Vi satsar mycket på digital teknik och skolan har utrustats för att du som elev ska vara redo att möta framtiden. Dataspel, robotar, drönare och programmering är nya spännande inslag i undervisningen.

Vi ser möjligheter

På Högasten möter du en verksamhet med mycket delaktighet som redan från förskolan utgår ifrån barnens behov och barnens drömmar. Vi utgår ifrån att det finns en möjlighet hos varje barn, en möjlighet som vi ser och utvecklar. Vi vill att ditt barn ska känna att det duger och veta vad det är bra på. Att få lov att bli bra på något smittar av sig till andra ämnen – det blir roligt. För att utveckla självkänslan hos våra elever lägger vi fokus på det som fungerar och det som är bra. Känslan av att allt är möjligt bygger tilltro till den egna förmågan.

Kreativ miljö – inne och ute

Med närhet till stad, hav och grönområden samt med goda kommunikationer ligger Högastensskolan på bästa läge i södra Helsingborg. Skolan byggdes om 2001 och 2018 fick skolan en utbyggnad med två nya labbsalar, en hemkunskapssal, en bildsal och flera nya klassrum. Skolan erbjuder idag stora ljusa arbetsrum och en grön och inspirerande utemiljö. Högastensskolan är en F-9 skola med totalt 580 elever.

Eleverna har ljusa arbetsrum med uteplatser. I de välutrustade NO-salarna gör eleverna de experiment som är nödvändiga för att ge dem en förståelse för de kemiska och fysikaliska krafter som verkar omkring oss. Vi har även en stor modern musiksal, samt en idrottshall som rymmer skolans alla idrotter. Hjärtat i hela skolans verksamhet är det moderna mediateket med datorer, studieplatser och bibliotek. Utemiljön är välplanerad och fin med multiarenan där både stora och små möts. De små gårdarna mellan huslängorna är sköna gröna rum för alla.