Kontakta oss

Högastensskolan
Elektrogatan 1 A
252 32 Helsingborg

Skolledning

Lise-Lotte Johansson, rektor
liselotte.johansson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 76 67

Marina Ljungdahl Karlsson, biträdande rektor (förskoleklass och fritidshem)
marina.ljungdahlkarlsson@helsingborg.se
Telefon: 0732-70 30 94

Veronica Sjödin, biträdande rektor (elevassistenter, resurspedagoger)
veronica.sjodin@helsingborg.se
Telefon: 0732-31 10 56

Åke Roslund, biträdande rektor (årskurs 1-6)
ake.roslund@helsingborg.se
Telefon: 042-10 42 01

Administrativ samordnare

Eva Larsson
eva.x.larsson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 76 60

Fritidshem

Telefon: 0732-31 16 28

Elevhälsoteamet

Speciallärare/specialpedagog

Belinda Björnstedt, kontaktperson för alla specialpedagoger.
belinda.bjornstedt@helsingborg.se

Skolsköterska

Jessica Andersson
jessica.andersson4@helsingborg.se
Telefon: 042-10 74 02 eller 0733-62 75 96

Skolläkare

Eva Zembron-Björk
Ta kontakt med skolsköterskan för bokning av läkartid.

Skolkurator

Christel Gustavsson
christel.gustavsson@helsingborg.se
Telefon: 0761-34 55 94

Skolpsykolog

Hanny Dahl
hanny.dahl@helsingborg.se

Studievägledare

Ellenor Storm
ellenor.storm@helsingborg.se
Telefon: 042-10 44 00