Elevinflytande

På Högastensskolan har eleverna goda möjligheter att påverka sin vardag. Vi uppmuntrar alla våra elever att planera sitt eget arbete och att engagera sig i skolan som helhet.

Vi jobbar kontinuerligt med att öka elevernas egenansvar för sin inlärning och den fysiska miljön som de jobbar i. För träna eleverna i ansvartagande för sitt eget lärande har klasserna arbetspass varje vecka där de själva planerar med vad och hur de ska jobba. Pedagogerna stöttar eleverna aktivt så att de kan planera sitt arbete över tid.

Värna om arbetsmiljön

Vi är noga med att betona vikten av att värna om sin arbetsmiljö och eleverna inser att man alltid får ta konsekvenserna av sitt agerande om man inte vårdar den. Eleverna i årskurs 7-9 har dessutom haft undervisning om arbetsmiljö. Här har eleverna uppmuntrats att påverka sin arbetsmiljö när det gäller exempelvis möblering och inredning av klassrum.

De yngre eleverna på skolan har så kallade stormöten där eleverna får lära sig demokratins former. Högastensskolan har dessutom två stycken elevråd, ett med elever från årskurs 2-5 och ett med elever från årskurs 6-9. Vi har även en skolidrottsförening där eleverna ges möjlighet till inflytande över verksamheten.

Två tjejer pratar med en lärare i en skolkorridor.

Två tjejer pratar med en lärare i en skolkorridor. Fotograf: Christian Holmström