Hantverksprofil

För den som gillar att skapa med händerna, få utlopp för sin kreativitet och bli duktig inom olika hantverkstekniker är hantverksprofilen ett perfekt val.

Eleverna kan välja mellan trä- och metallhantverk och textilhantverk. På hantverksprofilen får de prova på en mängd olika tekniker som de inte hinner med under en vanlig slöjdtimme. De kan också välja att fördjupa dig i en viss teknik och utveckla sig inom denna.

– Syftet med textilprogrammet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att jobba i textil, berättar Bodil Florwald, lärare på textilprogrammet.

Hon är noga med att eleverna ska få vara med och bestämma tyger och annat material till lektionerna. Likaså poängterar hon vikten av att hålla sig uppdaterad kring olika designtrender runtom i världen och applicera denna kunskap på undervisningen. Studiebesök ute i verkligheten ingår också i utbildningsprogrammet.

Trä och metall

Syftet med trä- och metallhantverksprofilen är att ge eleverna en större trygghet när det gäller att kunna hantera olika verktyg och maskiner och att lära känna olika sorters material och dess begränsningar. Bara fantasin sätter gränser.

Gemensamt för både textil- och trä och metallhantverksprofilerna är att undervisningen formas utifrån elevernas egna intressen och det är viktigt att eleverna får möjlighet att tänka fritt och kreativt. För den som ändå vill ha lite vägledning finns det en mängd böcker, pärmar och uppslag varifrån eleverna kan inhämta inspiration och idéer till sina projekt.

I slöjdsalarna hänger dessutom elevernas färdiggjorda alster, som kan fungera som inspiration för deras kamrater. Textil- och metall och trähantverkssalarna ligger i anslutning till varandra och är välutrustade med alla redskap man kan tänkas behöva för sitt hantverk.