Du som förälder

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Genom väl förberedda utvecklingssamtal, föräldraråd och kontakt med mentor hoppas vi att du som förälder känner dig väl insatt i ditt barns skolgång.

För att du som förälder ska ha möjlighet att komma förberedd till utvecklingssamtalen skickar vi hem skriftliga omdömen i varje ämne. Varje pedagog på skolan är mentor för en elevgrupp som man har större ansvar för och mentorn är den som har den övergripande kontakten med hemmet. Skolan kontaktar alltid föräldrar om det uppstår problem socialt eller kunskapsmässigt.

Vi har ett föräldraråd där varje klass har minst en föräldrarepresentant. Detta forum träffas minst två gånger per läsår och i denna grupp ingår också skolledningen och två pedagoger. Här ges föräldrar möjlighet att ha åsikter och påverka verksamheten.

Kontakta föräldrarådet

Ordförande i föräldrarådet är för närvarande Michiel Van Der Gragt.
Skicka e-post till Michiel.

Skolan på webben

Unikum är ett webbaserat verktyg som ger dig som förälder möjlighet att följa ditt barns utveckling kontinuerligt. I Unikum finns ditt barns utvecklingsplan, IUP, samt den övergripande planeringen av den pedagogiska verksamheten. Du hittar Unikum via Skolportalen.

Du som förälder är alltid välkommen att besöka oss på Högastensskolan.