Bild och form-profil

Tycker du om att måla, teckna, jobba med lera, arbeta med foto eller arbeta med design och arkitektur? Då är Bild och form-profilen på Högastensskolan något för dig!

Här arbetar vi med tekniker som till exempel:

  • Skulptur
  • Måleri
  • Akvarell
  • Collage
  • Skrapkartong
  • Linoleumtryck
  • Foto
  • Fotoredigering
  • Bygga prototyper i cellplast

Du får möjlighet att fördjupa dig i bildämnet där vi arbetar med olika tekniker och gör studiebesök. Vi besöker konst museum och olika konstnärliga yrkens arbetsplatser.

På Bild och form-profilen lägger vi extra vikt kring läroplanen om bilder och arbete med bilder:

”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära samt uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla kreativitet, nyfikenhet och bildskapande förmåga.” (Lgr11)

Vi arbetar och skapar både individuellt och efter olika teman gemensamt. Du kommer få kunskaper och inspiration från både dåtida och aktuella konstnärer och designer.