Högastensskolan i Helsingborg

På Högastensskolan har vi skapande i fokus. Att få skapa och uttrycka sig på olika sätt genom bild, musik och form gör det roligare att lära. Barn intresserar sig och har talang och för olika saker. Vi är duktiga på att möta ditt barns behov och utgå ifrån det i vårt arbete. Alla elever har var sitt eget digitalt verktyg.